Нүүр
2022-09-12

Онцлох Мэдээ

1500

Уран бүтээл

400

Үзвэр үйлчилгээ

120

Соёлын биет өв

300

Баримтат өв