ДЭЛХИЙН ӨВ-ОРХОНЫ ХӨНДИЙН СОЁЛЫН ДУРСГАЛТ ГАЗРЫН СОЁЛЫН ӨВИЙН СЭРГЭЭН ЗАСВАРЛАЛТ БА ХАДГАЛАЛТ ХАМГААЛАЛТ” хурал
2024-01-29

Орхоны хөндийн соёлын дурсгалт газар ЮНЕСКО-гийн Дэлхийн өвд бүртгүүлсний 20 жилийн ойн хүрээнд зохион байгуулах Монгол-Японы соёлын өвийн симпозиумын бэлтгэл ажлын хүрээнд “ДЭЛХИЙН ӨВ-ОРХОНЫ ХӨНДИЙН СОЁЛЫН ДУРСГАЛТ ГАЗРЫН СОЁЛЫН ӨВИЙН СЭРГЭЭН ЗАСВАРЛАЛТ БА ХАДГАЛАЛТ ХАМГААЛАЛТ” 2024 оны 1-р сарын 29-нд Чингис хаан Үндэсний музейн 4-р давхрын хурлын танхимд зохион байгуулна.  

# Сэдвүүд
Арга хэмжээ